COMPLETARE DE NORMĂ 2021

  • LISTA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA ETAPA DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE LA NIVEL JUDEȚEAN – SESIUNEA 2021 (Punctaje – evaluare Comisie județeană)
  • ANUNȚ – ÎNREGISTRARE DOSARE ȘEDINȚĂ DE REPARTIZARE – Completare de normă la nivel județean
  • LISTA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE ȘI REZERVATE – 18.02.2021

FIȘA DE EVALUARE 2021 – pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele de mobilitate 2021-2022

Adeverință cu statutul postului incomplet pe care candidatul este titular/debutant/angajat pe durata de viabilitate a postului – ADEVERINTA_STATUT_POST_2021.docx

  • Adresa ISJ Alba nr. 373/22.01.2021 privind Completarea normei didactice 2021-2022 (Actualizată conform OME nr. 3165/21.01.2021)
  • Macheta ISJ Alba AB_COMPLETARE_2021.xlsx pentru comunicarea din unitățile de învățământ a situațiilor de completare a normei didactice 2021-2022