2022_DETAȘARE INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI

  • Anunț – detașare în interesul învățământului – 25.08 – 02.09.2022
  • Anunț – înregistrare la ISJ Alba – dosare detașare în interesul învățământului – 2022-2023
  • Adresa ISJ Alba nr. 1813/04.04.2022 – DETAȘARE ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
  • Model solicitare formulată de unitatea primitoare pentru detașare în interesul învățământului – 2022
  • Acord pentru detașare în interesul învățământului – 2022
  • Adeverință – statut post care se eliberează prin detașare – 2022
  • MACHETA – situația acordurilor de detașare în interesul învățământului emise de unitatea primitoare – 2022
  • Cerere tip – detașare în interesul învățământului pentru nesoluționarea restrângerii de activitate – 2022
  • Acord detașare pentru ocuparea funcțiilor de conducere, îndrumare și control – 2022