2023_CONCURS NAȚIONAL

 • GRAFICUL ședințelor de repartizare / ocupare a posturilor didactice – sesiunea 2023 (extras din Metodologie – OME nr. 6218/09.11.2022)
 • PROBA SCRISĂ12 iulie 2023 VIZUALIZARE LUCRĂRI
  • PROCEDURA – vizualizare de către candidați a lucrărilor scrise
   • Calendarul activităților de vizualizare a lucrărilor scrise din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice, sesiunea 2023
   • Cerere pentru vizualizarea lucrărilor scrise din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante rezervate, sesiunea 2023
 • PROBA SCRISĂ12 iulie 2023 DEPUNEREA CONTESTAȚIILOR
 • PROBA SCRISĂ12 iulie 2023 INFORMAȚII pentru candidați
  • Extras Procedura ME nr. 28811/27.06.2023 desfășurarea probei scrise din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice, sesiunea 2023
  • ANEXA 3 – INSTRUCȚIUNI CANDIDAȚI (proba scrisă din 12.07.2023)
  • ANEXA 10 – PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE – concurs național – sesiunea 2023
  • TELEFON VERDE
 • REZULTATELE PROBELOR ORALE PENTRU LIMBA ÎN CARE SE FACE PREDAREA – Concursul național – sesiunea 2023
 • PRECIZĂRI – VALIDAREA FIȘELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURS – CANDIDAȚI ABSOLVENȚI 2023
 • LISTA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL NAȚIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE – SESIUNEA 2023
 • LISTA CANDIDAȚILOR ANGAJAȚI PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI, ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL NAȚIONAL – SESIUNEA 2023
 • PRECIZĂRI cu privire la desfășurarea inspectiilor la clasă / probelor practice / probelor orale în cadrul concursului național sesiunea 2023
 • Informare de presă: Guvernul României a adoptat Ordonanța de urgență nr. 56/2023
 • PLANIFICAREA INSPECȚIILOR SPECIALE LA CLASĂ – Concursul național – sesiunea 2023 (actualizat 07.06.2023)
 • PLANIFICAREA PROBELOR ORALE PENTRU LIMBA ÎN CARE SE FACE PREDAREA – Concursul național – sesiunea 2023 (actualizat 24.05.2023)
 • PLANIFICAREA PROBELOR PRACTICE ÎN PROFILUL POSTULUI – Concursul național – sesiunea 2023 (actualizat 29.05.2023)
 • PUNCTAJELE CANDIDAȚILOR – EVALUARE ISJ ALBA – DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC (înscriși în perioada 8-17 mai 2023)
 • LISTA POSTURILOR DIDACTICE pentru concursul național – sesiunea 2023, județul ALBA (data publicării: 5 mai 2023)
  • LISTA POSTURILOR DIDACTICE publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată – TITULARIZABILE, județul ALBA (extras din lista generală)
 • PRECIZĂRI privind înscrierea candidaților la Concursul național de ocupare a posturilor didactice – sesiunea 2023
 • ANUNȚ – AVIZUL MILITAR pentru posturile didactice publicate de COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA

Documente pentru înscriere:

 • FIŞA DE ÎNSCRIERE sesiunea 2023
 • COPERTA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE
 • CERERE TIP – înscriere la concursul național – sesiunea 2023
 • CERERE TIP – detașare la cerere – sesiunea 2023
 • CERERE TIP – detașare în interesul învățământului pentru nesoluționarea restrângerii de activitate – sesiunea 2023
 • CERERE TIP – angajare pe baza rezultatelor obținute la concursurile naționale 2022-2021-2020-2019-2019-2017, care au obținut cel puțin nota 7,00 (șapte) iar ulterior nu au mai participat sau nu au mai obținut note sub 7,00 (șapte) la concursuri naționale
 • CERERE TIP – angajare pe baza rezultatelor obținute la concursurile naționale 2022-2021-2020 care au obținut cel puțin nota 5,00 (cinci) iar ulterior nu au mai participat sau nu au mai obținut note sub 5,00 (cinci) la concursuri naționale
 • CERERE TIP – prelungire contract individual de muncă în anul școlar 2023-2024 (Art. 63 și art. 87 din Metodologia-cadru)
 • ADEVERINȚĂ STATUT POST pentru angajații pe durata viabilității postului
 • CERERE TIPactualizare dosar de înscriere depus în ultimii 3 ani
 • FIȘA DE EVALUAREpentru candidații care solicită detașare la cerere prin concurs specific (punctaj)
 • DECLARAȚIE privind compatibilitatea cu funcția didactică
 • OPȚIUNE privind inspecția specială la clasă
 • MODEL SOLICITAREnote obținute la inspecțiile speciale de definitivat 2022-2023

 • CALENDARConcursul național de ocupare a posturilor didactice – Sesiunea 2023
 • ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI NAȚIONAL – extras din Metodologie (OME nr. 6218/09.11.2022)
 • ADRESA ME NR. 27411/03.05.2023 – Organizarea și desfășurarea Concursului național pentru ocuparea posturilor didactice – sesiunea 2023
 • MODUL DE CALCUL al mediei de departajare
 • NORME PLATĂ COMISII – OME nr. 4143/04.05.2023
  • Ordin ME nr. 4483/16.06.2023 – Modificare OME 4143/04.05.2023 privind plata comisiilor
 • CENTRALIZATOR OME nr. 3656/13.02.2023
  • ANEXECentralizator
   • 0_Centralizator 2023_cultura_generala_0
   • 1_Centralizator 2023_cultura generala_1
   • 2_Centralizator 2023_cultura generala_2
   • 3_Centralizator 2023_cultura generala_3
   • 4_Centralizator 2023_cultura generala_4
   • 5_Centralizator 2023_invatamant_special
   • 6_Centralizator 2023_discipline tehnologice
   • 7_Centralizator 2023_instuire practica
   • 8_Centralizator 2023_palate si cluburi_1
   • 9_Centralizator 2023_palate si cluburi_2