METODOLOGIE 2023-2024

  • Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023-2024 (OME_6218/09.11.2022)
    • Calendar mobilitate personal didactic 2023-2024 (Anexa nr.19 la Metodologie)
    • Ordinea etapelor de mobilitate a resurselor umane – 2023 (extras din Metodologie)
    • Graficul activităților de mobilitate a personalului didactic – sesiunea 2023
    • Modele de cereri 2023-2024 – Anexa 14 la Metodologie