2022-RESTRÂNGERE ACTIVITATE

 • GRAFICUL ȘEDINȚEI DE REPARTIZARE – 09.03.2022
 • PUNCTAJELE CANDIDAȚILOR CARE SOLICITĂ SOLUȚIONAREA RESTRÂNGERII DE ACTIVITATE ÎN JUDEȚUL ALBA – SESIUNEA 2022 (LISTĂ ACTUALIZATĂ – 07.03.2022)
 • LISTA POSTURILOR DIDACTICE 2022-2023 (versiunea 21.02.2022)
  • LISTA PERSOANELOR AFLATE ÎN RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE – 2022
 • ANUNT 1 – ÎNREGISTRARE LA ISJ ALBA – DOSARE SOLUȚIONARE RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE
 • ADRESA ISJ ALBA NR. 9/03.01.2022 – Soluționarea restrângerii de activitate
  • Cerere tip: Cerere de transfer adresată directorului – 2022
  • Cerere tip: Cerere de transfer adresată inspectorului școlar general – 2022
  • Cerere tip: Cerere pentru detașare în interesul învățământului – nesoluționare restrângere – 2022
 • APLICAȚIA ISJ ALBA – restrângere de activitate 2022
  • Model – Acord emis de director pentru transfer consimțit – 2022
  • Adeverință – Statut post eliberat prin restrângere – 2022
  • Model – Raport al Comisiei de mobilitate din unitate – 2022
  • Model – Înștiințare către ISJ Alba – acorduri emise – 2022
 • Condiții specifice de ocupare a posturilor prin transfer consimțit – 2022 (Comunicarea condițiilor specifice spre avizarea Comisiei judeţene de mobilitate)
 • Precizări ME în legătură cu aplicarea condițiilor specifice de ocupare a posturilor didactice pe durata stării de alertă (Adresa ME 519/DGMRURS/09.02.2022).