2023_ÎNTREGIRE NORMĂ

  • SOLUȚIONAREA CERERILOR DE ÎNTREGIRE A NORMEI DIDACTICE PRIN TRANSFER, ÎNCEPÂND CU 01.09.2023
  • ANUNȚ DEPUNERE CONTESTAȚII – (titulari)
  • ANUNȚ DEPUNERE CONTESTAȚII – (angajați pe durata viabilității postului)
  • ADRESA ISJ ALBA NR. 6/03.01.2023 – Întregirea normei didactice – 2023
  • MACHETA ISJ ALBA – AB_INTREGIRE_TIT_DVP_2023.xlsx
    • Cerere tip – Cerere_INTREGIRE_NORMA_TIT_2023.docx
    • Cerere tip – Cerere_INTREGIRE_NORMA_DVP_2023.docx