MOBILITATE 2022

  • METODOLOGIA CADRU MOBILITATE 2022-2023 (OME 5578/10.11.2021)
    • Calendar mobilitate personal didactic 2022-2023 (Anexa nr.19 la Metodologie)
    • Ordinea etapelor de mobilitate a resurselor umane – 2022 (extras din Metodologie)
  • GRAFICUL ACTIVITĂȚILOR DE MOBILITATE A PERSONALULUI DIDACTIC – SESIUNEA 2022
  • FIȘA DE EVALUARE – pentru ierarhizarea candidaților în cadrul etapelor de mobilitate desfășurate în județul ALBA – 2022