ACTE NORMATIVE

LEGILE EDUCAȚIEI NAȚIONALE

 • Legea 198/2023 – legea învățământului preuniversitar
  • Ordin nr. 6.071/31.08.2023 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului naţional de învățământ preuniversitar și superior 
 • Legea 1/2011 – legea educației naționale (actualizată 24 decembrie 2022)

MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC

 • OME 6877/22.12.2023 Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2024-2025
 • OME 6218/09.11.2022 Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023-2024
  • Ordin nr. 4.475/15.06.2023 pentru completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2023 – 2024, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 6.218/2022
 • OME 5578/10.11.2021 Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022-2023
 • OMEC nr. 5991/11.11.2020 Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022
  • OME_3165/21.01.2021privind modificarea Metodologiei – cadru de mobilitate a personalului didactic de predare în anul şcolar 2021-2022, aprobată prin OMEC nr. 5991/2020
 • OMEC nr. 5259/12.11.2019Metodologie privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021
  • OMEC Nr. 4549/17.06.2020 PRIVIND SUSPENDAREA ACTIVITĂȚILOR DE MOBILITATE A PERSONALULUI DIDACTIC PE PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ (Monitorul Oficial 524/18.06.2020)
  • OMEC NR. 4302/21.05.2020modificare metodologie-cadru mobilitate personal didactic 2020-2021
  • OUG NR. 70/14.05.2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS – CoV – 2
  • ORDIN COMUN MEC 4220/08.05.2020; MS 769/08.05.2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS CoV 2 în unitățile/instituțiile de învățământ
 • OMEC nr. 5574/17.09.2020 – Metodologie privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR

 • STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2024-2025 (OME nr. 3694/01.02.2024)
 • STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2023-2024 (OME nr. 3800/09.03.2023)
 • STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2022-2023 (OME nr. 3505/31.03.2022)
  • Ordin nr. 4.439/12.06.2023 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației nr. 3.505/2022 privind structura anului școlar 2022 – 2023
  • Ordin nr. 4.429/08.06.2023 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației nr. 3.505/2022 privind structura anului școlar 2022 – 2023
  • Ordin nr. 4.339/30.05.2023 pentru completarea Ordinului ministrului educației nr. 3.505/2022 privind structura anului școlar 2022 – 2023
 • STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2021-2022 (OME NR. 3243/5.02.2021)
 • STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2020-2021 (OME NR. 3125/29.01.2020)
  • Ordin nr. 3.558/29.03.2021 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 3.125/2020 privind structura anului școlar 2020 – 2021

CENTRALIZATOR DISCIPLINE-DOMENII-SPECIALIZĂRI

 • Ordin nr. 4.016/14.03.2024 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele din învățământul preuniversitar, domeniile și specializările absolvenților învățământului liceal pedagogic, postliceal și superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și disciplinele pentru examenul național de definitivare în învățământ 2024
 • Ordin nr. 3.656/13.02.2023 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele din învățământul preuniversitar, domeniile și specializările absolvenților învățământului liceal pedagogic, postliceal și superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și disciplinele pentru examenul național de definitivare în învățământ 2023

DIVERSE

 • ORDIN Nr. 6876/22.12.2023pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unităţile de învăţământ preuniversitar și încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar
  • Norme metodologice privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unităţile de învăţământ preuniversitar și încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar (Anexa la OME 6876/22.12.2023)
 • OMEC NR. 4135/21.04.2020 – Instrucţiunea privind asigurarea continuităţii procesului de învăţare la nivelul sistemului de învăţământ preuniversitar
 • LEGEA 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • ORDIN Nr. 4165/24.07.2018pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea proiectului de încadrare,respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unităţile de învăţământ preuniversitar şi încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar