ACTE NORMATIVE

 • CENTRALIZATOR – OME NR. 5852/2021
 • ADRESA ME NR. 27924/28.04.2022 – Organizarea și desfășurarea Concursului național pentru ocuparea posturilor didactice – sesiunea 2022
 • STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2022-2023 (OME nr. 3505/31.03.2022)
 • OME 5578/10.11.2021 – Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022-2023
 • OME_3165/21.01.2021 – privind modificarea Metodologiei – cadru de mobilitate a personalului didactic de predare în anul şcolar 2021-2022, aprobată prin OMEC nr. 5991/2020
 • OMEC nr. 5991/11.11.2020 – Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022
 • OMEC nr. 5574/17.09.2020 – Metodologie privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
 • Procedura MEC nr. 3646/DGIP/15.07.2020 – organizarea și desfășurarea probei scrise – Concurs național de ocupare a posturilor didactice – sesiunea 2020.
 • Adresa MEC nr. 31963/13.07.2020 – Precizări privind organizarea Concursului național de ocupare a posturilor didactice -sesiunea 2020
 • CALENDAR – MOBILITATEA personalului didactic, actualizare: 6 iulie 2020 (Anexa nr.19 modificată)
 • OMEC Nr. 4549/17.06.2020 PRIVIND SUSPENDAREA ACTIVITĂȚILOR DE MOBILITATE A PERSONALULUI DIDACTIC PE PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ (Monitorul Oficial 524/18.06.2020)
 • OMEC Nr. 4515/12.06.2020 – plata comisiilor – concurs național de ocupare a posturilor didactice
 • OUG NR. 70/14.05.2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS – CoV – 2
 • Metodologie privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021 (Aprobată orin OMEC nr. 5259/12.11.2019 – marcate modificările făcute de OMEC nr. 4302/21.05.2020)
 • ORDIN COMUN MEC 4220/08.05.2020; MS 769/08.05.2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS CoV 2 în unitățile/instituțiile de învățământ

 • OMEC NR. 4135/21.04.2020 – Instrucţiunea privind asigurarea continuităţii procesului de învăţare la nivelul sistemului de învăţământ preuniversitar
 • GRAFICUL ACTIVITATILOR DE MOBILITATE 2020-2021 (Versiunea 1 valabilă până la data de 01.05.2020)
 • FISA DE EVALUARE a activitatii profesionale, didactice si stiintifice a candidatilor participanti la etapele de mobilitate a personalului didactic – sesiunea 2020