2022_DURATĂ VIABILITATE POST

Soluționarea contestațiilor referitoare la etapa de Modificare a duratei contractului individual de muncă în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei – 2022

CERERE MODEL – pentru emiterea deciziei de angajare pe durata viabilității postului didactic, după promovarea Examenului național de definitivat – sesiunea 2022

LISTA POSTURILOR DIDACTICE – versiunea 14.03.2022

ADRESA ISJ ALBA NR. 19/03.01.2022 – Modificarea duratei contractului individual de muncă în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei – 2022

MACHETA ISJ ALBA – AB_MODIFICARE_CONTRACT_DVP_2022.xlsx

Model solicitare acord pentru modificarea contractului individual de muncă în contract pe durata de viabilitate a postului/catedrei

Cerere tip – 2022_Cerere_repartizare_durata_viabilitate_post_art_93-1

Model: Acord emis de director pentru angajare pe durata viabilității postului – 2022

Model: Solicitare emitere decizii ISJ Alba pentru candidații care obțin definitivatul – sesiunea 2022