2023_PRETRANSFER

 • LISTA candidaților pentru care au fost emise decizii de pretransfer consimțit, începând cu 01.09.2023
 • LISTAcandidaților pentru care au fost emise decizii de modificare a repartizării (DVP), începând cu 01.09.2023
  • CERERE MODELpentru emiterea deciziei de pretransfer după promovarea Examenului național de definitivat – sesiunea 2023
 • ANUNȚ DEPUNERE CONTESTAȚII privind modul de soluționare a cererilor de pretransfer/modificare a repartizării
 • GRAFICUL ședinței de repartizare pentru PRETRANSFER CONSIMȚIT – 2023
 • ANUNȚ DEPUNERE CONTESTAȚII privind acordurile de principiu emise de unitățile de învățământ
 • REZULTATE: INSPECȚII SPECIALE LA CLASĂ, PROBE PRACTICE, PROBE ORALE – PRETRANSFER 2023
 • PUNCTAJELE CANDIDAȚILOR – PRETRANSFER 2023 (evaluare ISJ Alba)
  • ANUNȚ DEPUNERE CONTESTAȚII la punctajele acordate
 • PROGRAMUL ÎNREGISTRĂRII LA ISJ ALBA A DOSARELOR DE PRETRANSFER CONSIMŢIT – SESIUNEA 2023
  • COPERTĂ DOSARformat word; format pdf
 • CONDITII SPECIFICE de ocupare a posturilor didactice în cadrul etapei de Pretransfer consimțit între unitățile de învățământ – sesiunea 2023 (versiune actualizată la 22.03.2023, avizată în CA)
 • ADRESA ISJ ALBA NR. 10/03.01.2023 – Pretransfer, schimb de posturi, modificare repartizare pentru angajații pe durata viabilității postului
 • MACHETA ISJ ALBA – Situația acordurilor de pretransfer consimțit eliberate – 2023
  • Model: ADEVERINȚĂ STATUT POST – 2023
  • Model: Comunicare condiții specifice de ocupare a posturilor prin pretransfer consimțit – 2023
 • Cerere tip adresată directorului pentru obținerea acordului de pretransfer consimțit – 2023
 • Cerere tip adresată inspectorului școlar general – pretransfer 2023
 • Cerere tip– schimb de posturi – 2023
  • Model: Raport comisie de mobilitate din unitate – pretransfer 2023
  • Model: Acord pentru pretransfer consimțit, emis de director – 2023
  • Model: Înștiințare către ISJ Alba – pretransfer consimțit 2023