2023-RESTRÂNGERE ACTIVITATE

 • LISTA POSTURILOR OCUPATE PENTRU SOLUȚIONAREA RESTRÂNGERILOR DE ACTIVITATE – 10.03.2023
 • ANUNȚ DEPUNERE CONTESTAȚII la soluționarea restrângerilor de activitate în ședința de repartizare din 10.03.2023
 • ANUNȚ 2ȘEDINȚĂ DE REPARTIZARE PENTRU SOLUȚIONARE RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE – SESIUNEA 2023
  • GRAFICUL ȘEDINȚEI DE REPARTIZARE – 10.03.2023
 • LISTA POSTURILOR DIDACTICE 2023-2024 (versiunea 21.02.2023)
  • LISTA PERSOANELOR AFLATE ÎN RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE – 2023
 • ADRESA ISJ ALBA NR. 9/03.01.2023 – Soluționarea restrângerii de activitate
  • Cerere tip: Cerere de transfer adresată directorului – 2023
  • Cerere tip: Cerere de transfer adresată inspectorului școlar general – 2023
  • Cerere tip: Cerere pentru detașare în interesul învățământului – nesoluționare restrângere – 2023
 • APLICAȚIA ISJ ALBA – restrângere de activitate 2023
  • Model – Acord emis de director pentru transfer consimțit – 2023
  • Adeverință – Statut post eliberat prin restrângere – 2023
  • Model – Raport al Comisiei de mobilitate din unitate – 2023
  • Model – Înștiințare către ISJ Alba – acorduri emise – 2023
 • Condiții specifice de ocupare a posturilor prin transfer consimțit – 2023 (Comunicarea condițiilor specifice spre avizarea Comisiei judeţene de mobilitate)