2022_ CONSORŢII ŞCOLARE

  • ADRESA ISJ ALBA NR. 2/03.01.2021 – CONSORŢII ŞCOLARE 2022-2023
  • MACHETA ISJ ALBA – AB_CONSORTII_2022-2023.xlsx
  • REGULAMENTUL CONSORȚIILOR ȘCOLARE OMECTS_5488/2011
  • LISTA CONSORŢIILOR ŞCOLARE 2022 – JUDEŢUL ALBA