2024_CONCURS NAȚIONAL

 • PROGRAME VALABILE – Concurs național – sesiunea 2024
  • Anexa 1Programele pentru susținerea concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar 2024
  • Anexa 2Lista disciplinelor pentru care se aprobă programele pentru susținerea concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar 2024
  • Corelare lista disciplinelor cu ordinele de ministru pentru aprobarea programelor valabile pentru Concursul național 2024
 • CENTRALIZATOR OME nr. 4.016/14.03.2024
  • ANEXECentralizator
   • 0_Centralizator 2024_cultura_generala_0
   • 1_Centralizator 2024_cultura generala_1
   • 2_Centralizator 2024_cultura generala_2
   • 3_Centralizator 2024_cultura generala_3
   • 4_Centralizator 2024_cultura generala_4
   • 5_Centralizator 2024_invatamant_special
   • 6_Centralizator 2024_discipline tehnologice
   • 7_Centralizator 2024_instuire practica
   • 8_Centralizator 2024_palate si cluburi_1
   • 9_Centralizator 2024_palate si cluburi_2