2024_CONCURS NAȚIONAL

 • PROBA SCRISĂ17 iulie 2024 – Centre de concurs
  • C1 – Școala Gimnazială ”Ion Agârbiceanu” Alba Iulia
  • C2 – Colegiul Tehnic Apulum Alba Iulia
 • PRECIZĂRI cu privire la desfășurarea inspectiilor la clasă / probelor practice / probelor orale în cadrul concursului național sesiunea 2024
 • PLANIFICAREA INSPECȚIILOR SPECIALE LA CLASĂ – Concursul național – sesiunea 2024 (actualizat 28.05.2024)
 • PLANIFICAREA PROBELOR ORALE PENTRU LIMBA ÎN CARE SE FACE PREDAREA – Concursul național – sesiunea 2024 (actualizat 27.05.2024)
 • PLANIFICAREA PROBELOR PRACTICE ÎN PROFILUL POSTULUI – Concursul național – sesiunea 2024
 • LISTA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL NAȚIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE – SESIUNEA 2024
 • LISTA CANDIDAȚILOR ANGAJAȚI PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI, ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL NAȚIONAL – SESIUNEA 2024
 • ANUNȚ – AVIZUL MILITAR pentru posturile didactice publicate de COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA
 • LISTA POSTURILOR DIDACTICE pentru concursul național – sesiunea 2024, județul ALBA (data publicării: 29 aprilie 2024)
  • LISTA POSTURILOR DIDACTICE publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată – TITULARIZABILE, județul ALBA (extras din lista generală)
 • PRECIZĂRI privind înscrierea candidaților la Concursul național de ocupare a posturilor didactice – sesiunea 2024

Documente pentru înscriere:

 • FIŞA DE ÎNSCRIERE sesiunea 2024
 • COPERTA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE
 • CERERE TIP – înscriere la concursul național – sesiunea 2024
 • CERERE TIPdetașare la cerere – sesiunea 2024
 • CERERE TIP – detașare în interesul învățământului pentru nesoluționarea restrângerii de activitate – sesiunea 2024
 • CERERE TIPangajare pe baza rezultatelor obținute la concursurile naționale 2023-2022-2021-2020-2019-2018, care au obținut cel puțin nota 7,00 (șapte) iar ulterior nu au mai participat sau nu au mai obținut note sub 7,00 (șapte) la concursuri naționale
 • CERERE TIPangajare pe baza rezultatelor obținute la concursurile naționale 2023-2022-2021 care au obținut cel puțin nota 5,00 (cinci) iar ulterior nu au mai participat sau nu au mai obținut note sub 5,00 (cinci) la concursuri naționale
 • CERERE TIPprelungire contract individual de muncă în anul școlar 2024-2025 (Art. 63 și art. 87 din Metodologia-cadru)
 • ADEVERINȚĂ STATUT POST pentru angajații pe durata viabilității postului
 • CERERE TIPactualizare dosar de înscriere depus în ultimii 3 ani
 • CERERE TIPactualizare dosar de înscriere depus la etapele anterioare de mobilitate 2024
 • FIȘA DE EVALUAREpentru candidații care solicită detașare la cerere prin concurs specific (punctaj)
 • DECLARAȚIE privind compatibilitatea cu funcția didactică
 • OPȚIUNE privind inspecția specială la clasă
 • MODEL SOLICITAREnote obținute la inspecțiile speciale de definitivat 2023-2024
 • DECLARAȚIE ocupare/neocupare post în etapele anterioare
 • CALENDARConcursul național de ocupare a posturilor didactice – Sesiunea 2024
 • ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI NAȚIONAL – extras din Metodologie (OME nr. 6877/22.12.2023)
 • PROGRAME VALABILE – Concurs național – sesiunea 2024
  • Anexa 1Programele pentru susținerea concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar 2024
  • Anexa 2Lista disciplinelor pentru care se aprobă programele pentru susținerea concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar 2024
  • Corelare lista disciplinelor cu ordinele de ministru pentru aprobarea programelor valabile pentru Concursul național 2024
 • CENTRALIZATOR OME nr. 4.016/14.03.2024
  • ANEXECentralizator
   • 0_Centralizator 2024_cultura_generala_0
   • 1_Centralizator 2024_cultura generala_1
   • 2_Centralizator 2024_cultura generala_2
   • 3_Centralizator 2024_cultura generala_3
   • 4_Centralizator 2024_cultura generala_4
   • 5_Centralizator 2024_invatamant_special
   • 6_Centralizator 2024_discipline tehnologice
   • 7_Centralizator 2024_instuire practica
   • 8_Centralizator 2024_palate si cluburi_1
   • 9_Centralizator 2024_palate si cluburi_2