2023_DETAȘARE INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI

  • Anunț înregistrare la ISJ Alba – dosare detașare în interesul învățământului – 2023-2024
  • Adresa ISJ Alba nr. 2396/02.05.2023 – DETAȘARE ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
  • Model solicitare formulată de unitatea primitoare pentru detașare în interesul învățământului – 2023
  • Acord pentru detașare în interesul învățământului – 2023
  • Model aviz pentru detașare – 2023
  • Adeverință – statut post care se eliberează prin detașare – 2023
  • MACHETA – situația acordurilor de detașare în interesul învățământului emise de unitatea primitoare – 2023
  • Cerere tip – detașare în interesul învățământului pentru nesoluționarea restrângerii de activitate – 2023
  • Acord detașare pentru ocuparea funcțiilor de conducere, îndrumare și control – 2023