2024_PRELUNGIRE CONTRACT (COS7DEF-ART.63)

  • PROGRAMUL înregistrării la ISJ Alba a dosarelor de continuitate la suplinire pentru candidații care au obținut acord/acord de principiu conform prevederilor art.63 din Metodologie (OME nr. 6877/22.12.2023)
  • Adresa ISJ Alba nr. 1636/28.03.2024 – privind CONTINUITATEA LA SUPLINIRE – art.63 – (minim7minimDEF)
  • Macheta ISJ Alba2024_AB_CONTINUITATE_MIN7_MINDEF.xlsx
  • Cerere tip – continuitate la suplinire – art.63 – adresată directorului
  • Cerere tip – continuitate la suplinire – art.63 – adresată inspectorului școlar general
  • Model – Adeverință statut post – art.63 (COS7DEF)
  • Model – Acord eliberat de director – art.63 (COS7DEF)
  • Model – Adresă de înștiințare a ISJ Alba – art.63 (COS7DEF)
  • Model – Raport Comisie de mobilitate – art.63 (COS7DEF)