2024_PRELUNGIRE CONTRACT (COS7DEF-ART.63)

 • LISTA candidaților pentru care s-au emis decizii de prelungire a contractului individual de muncă în anul școlar 2024-2025 (Art.63)
 • LISTA candidaților înscriși la Examenul național de definitivat, sesiunea 2024, pentru care se emit decizii de continuitate la suplinire 2024-2025 în cazul promovării examenului (Art. 63)
  • CERERE MODELpentru emiterea deciziei de prelungire a contractului (continuitate la suplinire) după promovarea Examenului național de definitivat – sesiunea 2024
 • LISTA candidaților care solicită continuitate la suplinire (Art.63) pe posturi care se pot elibera în etape ulterioare de mobilitate – se emit decizii de continuitate la suplinire 2024-2025 în ședințele de mobilitate în care postul devine disponibil
 • PROGRAMUL înregistrării la ISJ Alba a dosarelor de continuitate la suplinire pentru candidații care au obținut acord/acord de principiu conform prevederilor art.63 din Metodologie (OME nr. 6877/22.12.2023)
 • Adresa ISJ Alba nr. 1636/28.03.2024 – privind CONTINUITATEA LA SUPLINIRE – art.63 – (minim7minimDEF)
 • Macheta ISJ Alba2024_AB_CONTINUITATE_MIN7_MINDEF.xlsx
 • Cerere tip – continuitate la suplinire – art.63 – adresată directorului
 • Cerere tip – continuitate la suplinire – art.63 – adresată inspectorului școlar general
 • Model – Adeverință statut post – art.63 (COS7DEF)
 • Model – Acord eliberat de director – art.63 (COS7DEF)
 • Model – Adresă de înștiințare a ISJ Alba – art.63 (COS7DEF)
 • Model – Raport Comisie de mobilitate – art.63 (COS7DEF)
 • Declarație ocupare/neocupare post în etapele anterioare