2022_CONTINUITATE SUPLINIRE

LISTA candidaților pentru care s-au emis decizii de prelungire a contractului individual de muncă în anul școlar 2022-2023 (Art.63)

LISTA candidaților înscriși la Examenul național de definitivat, sesiunea 2022, pentru care se emit decizii de continuitate la suplinire 2022-2023 în cazul promovării examenului (Art.63)

LISTA candidaților care solicită continuitate la suplinire (Art.63) pe posturi care se pot elibera în etape ulterioare de mobilitate – se emit decizii de continuitate la suplinire 2022-2023 în ședințele de mobilitate în care postul devine disponibil

 • CERERE MODEL – pentru emiterea deciziei de prelungire a contractului (continuitate la suplinire) după promovarea Examenului național de definitivat – sesiunea 2022
 • PROGRAMUL înregistrării la ISJ Alba a dosarelor de continuitate la suplinire pentru candidații care au obținut acord/acord de principiu conform prevederilor art.63 din Metodologie (O.M.Ed. nr. 5578/10.11.2021)
 • ADRESA ISJ ALBA NR.83/06.01.2022 – Prelungirea contractului individual de muncă în anul școlar 2022-2023 (ART.63; ART.87)
  • Cerere tip – Solicitare ACORD de continuitate adresată Consiliului de administrație al unității de învățământ
  • Model acord de continuitate, emis de către directorul unității de învățământ
  • Model adresă de înștiințare către I.S.J. Alba referitor la acordurile emise
 • MACHETA ISJ ALBA – Situația acordurilor de continuitate emise 2022-2023, conform art.63
  • Adeverință – Situația postului propus pentru continuitate la suplinire 2022-2023
 • CERERE TIP – Cerere aprobare continuitate 2022-2023, adresată inspectorului școlar general