2023_DURATĂ VIABILITATE POST

 • LISTA PROPUNERILOR DE MODIFICARE A CONTRACTULUI DE MUNCĂ DIN PERIOADĂ DETERMINANTĂ ÎN CONTRACT DE MUNCĂ PE PERIOADA VIABILITĂȚII POSTULUI DIDACTC – ART.93-1 – validată în CA al ISJ Alba – 22.03.2023
  • CERERE MODELpentru emiterea deciziei de angajare pe durata viabilității postului didactic, după promovarea Examenului național de definitivat – sesiunea 2023
 • ANUNȚ DEPUNERE CONTESTAȚII cu privire la emiterea acordului consiliilor de administrație ale unităților de învățământ privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei
 • PROGRAMUL înregistrării la ISJ Alba a dosarelor pentru modificarea contractului individual de muncă în contract pe durata de viabilitate a postului/catedrei – SESIUNEA 2023
 • ADRESA ISJ ALBA NR. 11/03.01.2023 – Modificarea duratei contractului individual de muncă în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei – 2023
 • MACHETA ISJ ALBA – AB_MODIFICARE_CONTRACT_DVP_2023.xlsx
  • Model: Solicitare acord pentru modificarea contractului individual de muncă în contract pe durata de viabilitate a postului/catedrei
  • Cerere tip: Cerere_repartizare_durata_viabilitate_post_art_93-1
  • Model: Acord emis de director pentru angajare pe durata viabilității postului – 2023
  • Model: Solicitare emitere decizii ISJ Alba pentru candidații care obțin definitivatul – sesiunea 2023