CONCURS JUDEȚEAN -2022

  • REPARTIZAREA ÎN SĂLI A CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA CONCURSUL/TESTAREA LA NIVEL JUDEŢEAN – 30.08.2022
  • ANUNȚ – Concurs / Testare la nivel județean – 2022
    • CERERE TIPpentru candidații care au înregistrat dosar în perioada 9-17 mai 2022 pentru Concursul național
    • CERERE TIPpentru candidații care nu au înregistrat dosar de înscriere la Concursul național în perioada 9-17 mai 2022
    • FIȘA DE ÎNSCRIERECONCURS 2022
  • METODOLOGIA de concurs – extras din Metodologia – cadru pentru mobilitatea personalului didactic de predare în anul școlar 2022-2023