METODOLOGIE 2022-2023

  • Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare în anul școlar 2022-2023 (OME_5578/10.11.2021)
    • Calendar mobilitate personal didactic 2022-2023 (Anexa nr.19 la Metodologie)
    • Ordinea etapelor de mobilitate a resurselor umane – 2022 (extras din Metodologie)