2022_PRETRANSFER

 • LISTA candidaților pentru care au fost emise decizii de pretransfer consimțit, începând cu 01.09.2022
 • LISTA candidaților pentru care au fost emise decizii de pretransfer prin schimb de posturi, începând cu 01.09.2022
  • CERERE MODEL – pentru emiterea deciziei de pretransfer după promovarea Examenului național de definitivat – sesiunea 2022
 • GRAFICUL ședinței de repartizare pentru PRETRANSFER CONSIMȚIT – 2022
 • PROGRAMUL ÎNREGISTRĂRII LA ISJ ALBA A DOSARELOR DE PRETRANSFER CONSIMŢIT – SESIUNEA 2022
 • ADRESA ISJ ALBA NR. 10/03.01.2022 – Pretransfer, schimb de posturi, modificare repartizare pentru angajații pe durata viabilității postului
  • PRECIZĂRI ME în legătură cu aplicarea condițiilor specifice de ocupare a posturilor didactice pe durata stării de alertă (Adresa ME 519/DGMRURS/09.02.2022).
 • MACHETA ISJ ALBA – Situația acordurilor de pretransfer consimțit eliberate – 2022
  • Model: ADEVERINȚĂ STATUT POST – 2022
  • Model: Comunicare condiții specifice de ocupare a posturilor prin pretransfer consimțit – 2022
 • Cerere tipadresată directorului pentru obținerea acordului de pretransfer consimțit – 2022
 • Cerere tipadresată inspectorului școlar general – pretransfer 2022
 • Cerere tip – schimb de posturi – 2022
  • Model: Raport comisie de mobilitate din unitate – pretransfer 2022
  • Model: Acord pentru pretransfer consimțit, emis de director – 2022
  • Model: Înștiințare către ISJ Alba – pretransfer consimțit 2022