2024_PRETRANSFER & MODIFICARE_REPARTIZARE

 • ANUNȚ DEPUNERE CONTESTAȚII privind modul de soluționare a cererilor de pretransfer/modificare a repartizării
 • GRAFICUL ședinței de repartizare pentru PRETRANSFER CONSIMȚIT – 2024
 • ANUNȚ DEPUNERE CONTESTAȚII privind acordurile de principiu emise de unitățile de învățământ
 • REZULTATE: INSPECȚII SPECIALE LA CLASĂ, PROBE PRACTICE, PROBE ORALE – PRETRANSFER 2024
 • PUNCTAJELE CANDIDAȚILOR – PRETRANSFER 2024 (evaluare ISJ Alba)
  • ANUNȚ DEPUNERE CONTESTAȚII la punctajele acordate
 • PROGRAMAREA INSPECTIILOR SPECIALE – PRETRANSFER CONSIMȚIT 2024
 • PROGRAMAREA PROBELOR PRACTICE – PRETRANSFER CONSIMȚIT 2024
 • PROGRAMAREA PROBELOR ORALE – PRETRANSFER CONSIMȚIT 2024
 • PROGRAMUL ÎNREGISTRĂRII LA ISJ ALBA A DOSARELOR DE PRETRANSFER/MODIFICARE REPARTIZARE DVP– SESIUNEA 2024
  • COPERTĂ DOSARformat word; format pdf
 • CONDITII SPECIFICE de ocupare a posturilor didactice în cadrul etapei de Pretransfer consimțit între unitățile de învățământ – sesiunea 2024
 • ADRESA ISJ ALBA Nr. 1140/04.04.2024 – Pretransfer, schimb de posturi, modificare repartizare pentru angajații pe durata viabilității postului
 • MACHETA ISJ ALBA – Situația acordurilor de pretransfer consimțit eliberate – 2024
  • Model: ADEVERINȚĂ STATUT POST – 2024
  • Model: Comunicare condiții specifice de ocupare a posturilor prin pretransfer consimțit – 2024
 • Cerere tip adresată directorului pentru obținerea acordului de pretransfer consimțit – 2024
 • Cerere tip adresată inspectorului școlar general – pretransfer 2024
 • Cerere tip– schimb de posturi – 2024
  • Model: Raport comisie de mobilitate din unitate – pretransfer 2024
  • Model: Acord pentru pretransfer consimțit, emis de director – 2024
  • Model: Înștiințare către ISJ Alba – pretransfer consimțit 2024
 • Cerere luare în evidență pentru pretransfer în alt județ
 • Declarație ocupare/neocupare post în etapele anterioare