CONCURS/TESTARE LA NIVEL JUDEȚEAN-2023

 • REPARTIZAREA ÎN SĂLI A CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA CONCURSUL/TESTAREA LA NIVEL JUDEŢEAN – 29.08.2023
 • REZULTATE susținere probe practice/orale – 28.08.2023
 • PROGRAMARE susținere probe practice/orale – 28.08.2023
 • ANUNȚ – Concurs / Testare la nivel județean – 2023
  • CERERE TIPpentru candidații care au înregistrat dosar în perioada 8-17 mai 2023 pentru Concursul național
  • CERERE TIP – pentru candidații care nu au înregistrat dosar de înscriere la Concursul național în perioada 8-17 mai 2023
  • FIȘA DE ÎNSCRIERE – CONCURS 2023
 • METODOLOGIA de concurs – extras din Metodologia – cadru pentru mobilitatea personalului didactic de predare în anul școlar 2023-2024