2022_CONCURS NAȚIONAL

 • GRAFICUL ședințelor de repartizare / ocupare a posturilor didactice – sesiunea 2022 (extras din Metodologie – OME nr. 5578/10.11.2021)
 • PROBA SCRISĂ13 iulie 2022VIZUALIZARE LUCRĂRI
  • PROCEDURAvizualizare de către candidați a lucrărilor scrise
   • Calendarul activităților de vizualizare a lucrărilor scrise din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice, sesiunea 2022
   • Cerere pentru vizualizarea lucrărilor scrise din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante rezervate, sesiunea 2022
 • PROBA SCRISĂ13 iulie 2022DEPUNEREA CONTESTAȚIILOR
 • REZULTATELE INSPECȚIILOR SPECIALE LA CLASĂ ȘI ALE PROBELOR PRACTICE – Concursul național – sesiunea 2022
 • REZULTATELE PROBELOR ORALE PENTRU LIMBA ÎN CARE SE FACE PREDAREA – Concursul național – sesiunea 2022
 • PRECIZĂRI – VALIDAREA FIȘELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURS – CANDIDAȚI ABSOLVENȚI 2022
 • LISTA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL NAȚIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE – SESIUNEA 2022
 • LISTA CANDIDAȚILOR ANGAJAȚI PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI, ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL NAȚIONAL – SESIUNEA 2022
  • PLANIFICAREA INSPECȚIILOR SPECIALE LA CLASĂ – Concursul național – sesiunea 2022
  • PLANIFICAREA PROBELOR ORALE PENTRU LIMBA ÎN CARE SE FACE PREDAREA – Concursul național – sesiunea 2022
  • PLANIFICAREA PROBELOR PRACTICE ÎN PROFILUL POSTULUI – Concursul național – sesiunea 2022
  • PUNCTAJELE CANDIDAȚILOR – EVALUARE ISJ ALBA – DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC (înscriși în perioada 9-17 mai 2022)
 • LISTA POSTURILOR DIDACTICE pentru concursul național – sesiunea 2022, județul ALBA (data publicării: 6 mai 2022)
  • LISTA POSTURILOR DIDACTICE publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată – TITULARIZABILE, județul ALBA (extras din lista generală)
  • Lista posturilor vacante/rezervate la nivel național pentru Concurs, sesiunea 2022.
 • PRECIZĂRI privind înscrierea candidaților la Concursul național de ocupare a posturilor didactice – sesiunea 2022
  • COPERTA DOSARULUI DE INSCRIERE
  • ADEVERINȚĂ STATUT POST pentru angajații pe durata viabilității postului
  • CERERE TIP – actualizare dosar de înscriere depus în ultimii 3 ani
  • FIȘA DE EVALUARE – pentru candidații care solicită detașare la cerere prin concurs specific (punctaj)
 • ANUNȚ – AVIZUL MILITAR pentru posturile didactice publicate de COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA
 • CALENDAR – Concursul național de ocupare a posturilor didactice – Sesiunea 2022
 • ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI NAȚIONAL – extras din Metodologie (OME nr. 5578/10.11.2021)
 • ADRESA ME NR. 27924/28.04.2022 – Organizarea și desfășurarea Concursului național pentru ocuparea posturilor didactice – sesiunea 2022
 • NORME PLATĂ COMISII – OME nr. 3887/23.05.2022
  • Adresa ME nr. 28845/30.05.2022 – Plata comisii inspecții speciale la clasă și probe practice în profilul postului

Documente pentru înscriere:

 • FIŞA DE ÎNSCRIERE – sesiunea 2022
 • Cerere tip – înscriere la concursul național – sesiunea 2022
 • Cerere tip – detașare la cerere – sesiunea 2022
 • Cerere tip – angajare pe baza rezultatelor obținute la concursurile naționale 2021-2020-2019-2018-2017-2016, care au obținut cel puțin nota 7,00 (șapte) iar ulterior nu au mai participat sau nu au mai obținut note sub 7,00 (șapte) la concursuri naționale
 • Cerere tip – angajare pe baza rezultatelor obținute la concursurile naționale 2021-2020-2019-2018-2017-2016, care au obținut cel puțin nota 7,00 (șapte) iar ulterior nu au mai participat sau nu au mai obținut note sub 5,00 (cinci) la concursuri naționale
 • Cerere tip – angajare pe baza rezultatelor obținute la concursurile naționale 2021-2020-2019 care au obținut cel puțin nota 5,00 (cinci) iar ulterior nu au mai participat sau nu au mai obținut note sub 5,00 (cinci) la concursuri naționale
 • Cerere tip – prelungire contract individual de muncă în anul școlar 2022-2023 (Art. 63 și art. 87 din Metodologia-cadru)
 • Modul de calcul al Mediei de departajare
 • Declarație privind compatibilitatea cu funcția didactică
 • Opțiune privind INSPECȚIA SPECIALĂ LA CLASĂ
 • Model cerere – note obținute la inspecțiile speciale de definitivat 2021-2022
 • CENTRALIZATOR – OME NR. 5852/2021
  • ANEXE – Centralizator
   • 1_Centralizator 2021_cultura_generala_1
   • 2_Centralizator 2021_cultura generala_2
   • 3_Centralizator 2021_cultura generala_3
   • 4_Centralizator 2021_cultura generala_4
   • 5_Centralizator 2021_cultura generala_5
   • 6_Centralizator 2021_invatamant_special
   • 7_Centralizator 2021_discipline tehnologice
   • 8_Centralizator 2021_instuire practica
   • 9_Centralizator 2021_palate si cluburi_1
   • 10_Centralizator 2021_palate si cluburi_2

COMPLETARE – CENTRALIZATOR

 • Adresă ME Accept 1 pentru participarea la Concursul național
 • Anexa Accept 1 – 27.05.2021 – specializări pentru care se acceptă participarea la Concursul național de ocupare a posturilor didactice
 • Adresă ME – 20.04.2022 – Accept participare etape de mobilitate examen definitivat 2022_1
 • Adresa ME – 25.05.2022 – Accept participare etape de mobilitate examen definitivat 2022_2