PLATA CU ORA 2022-2023

  • PLATA CU ORA 2022 – precizări, depunere dosare, ocupare posturi
    • Dosarele se validează în perioada 23-24 august 2022 la sediul LICEULUI TEHNOLOGIC ”DORIN PAVEL” ALBA IULIA
  • CALENDARRepartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate în regim de plata cu ora
  • CERERE TIP – Plata cu ora 2022-2023
  • MACHETA AB_PLATA_CU_ORA_2022.xlsx
  • CADRUL JURIDIC – extras din Metodologie (OME nr. 5578/2021)