PLATA CU ORA 2023-2024

  • PLATA CU ORA 2023 – precizări, depunere dosare, ocupare posturi
    • Dosarele se validează în perioada 24-25 august 2023 la sediul ȘCOLII GIMNAZIALE ”ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA
  • CALENDAR – Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate în regim de plata cu ora
  • CERERE TIP – Plata cu ora 2022-2023
  • MACHETA AB_PLATA_CU_ORA_2022.xlsx
  • CADRUL JURIDIC – extras din Metodologie (OME nr. 6218/2022)