CONCURS ÎN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2022-2023

OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE PE PARCURSUL ANULUI ȘCOLAR 2022-2023

 • PRECIZĂRI privind ocuparea posturilor didactice pe parcursul anului școlar 2022-2023
 • METODOLOGIE NR. 4959/2013 DE ORGANIZARE A CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE LA NIVELUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT (actualizată)
 • CERER TIP – înscriere la concursul organizat în unitatea de învățământ
 • SOLICITARE POST DIDACTIC pe baza rezultatelor obținute la concursuri naționale, concurs județean, testare județeană

ANUNȚURI ORGANIZARE CONCURSURI DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE LA NIVELUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2022-2023

 • CONCURS OCUPARE POST DIDACTIC: ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂLNIC – (Educatoare/Institutor pentru învățământul preșcolar/Profesor pentru învățământul preșcolar)
 • CONCURS OCUPARE POST DIDACTIC: COLEGIUL NAȚIONAL ”BETHLEN GABOR” AIUD – (Alimentație publică și turism / Alimentație publică – (limba maghiară))
 • CONCURS OCUPARE POST DIDACTIC: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR – (Învățător/institutor/Profesor pentru învățământul primar (în limba română))
 • CONCURS OCUPARE POST DIDACTIC: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘONA (Matematică)
 • CONCURS OCUPARE POST DIDACTIC: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DAVID PRODAN” SĂLIȘTEA (Învățător/institutor/Profesor pentru învățământul primar (în limba română); Educație fizică și sport)
 • CONCURS OCUPARE POST DIDACTIC: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 SEBEȘ – (Religie ortodoxă)
 • CONCURS OCUPARE POST DIDACTIC: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SINGIDAVA” CUGIR – (Educatoare/Institutor pentru învățământul preșcolar/Profesor pentru învățământul preșcolar)
 • CONCURS OCUPARE POST DIDACTIC: LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ”FLORIN FLEȘERIU” SEBEȘ – (Învățător/Institutor itinerant și de sprijin pentru învățământul primar special)
 • CONCURS OCUPARE POST DIDACTIC: ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂSCIORI (Învățător/institutor/Profesor pentru învățământul primar (în limba română))
 • CONCURS OCUPARE POST DIDACTIC: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR – (Învățător/institutor/Profesor pentru învățământul primar (în limba română))
 • CONCURS OCUPARE POST DIDACTIC: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA – (Învățător/institutor/Profesor pentru învățământul primar (în limba română))
 • CONCURS OCUPARE POST DIDACTIC: ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂSCIORI (Fizică)
 • CONCURS OCUPARE POST DIDACTIC: LICEUL ”HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD (Învățător itinerant și de sprijin/Institutor itinerant și de sprijin pentru învățământul special primar/Profesor itinerant pentru învățământul special primar)
 • CONCURS OCUPARE POST DIDACTIC: CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ALBA IULIA (Învățător-educator)
 • CONCURS OCUPARE POST DIDACTIC: LICEUL DE ARTE ”REGINA MARIA ” ALBA IULIA (Arte vizuale – arhitectură)
 • CONCURS OCUPARE POST DIDACTIC: LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ”FLORIN FLEȘERIU” SEBEȘ – (Învățător/institutor/Profesor pentru învățământul primar special; Invățător-educator pentru învățământul primar special;)
 • CONCURS OCUPARE POST DIDACTIC: ȘCOALA GIMNAZIALĂ GÂRBOVA – (Educatoare – GPN Cărpiniș; Educatoare – GPN Șugag)
 • CONCURS OCUPARE POST DIDACTIC: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR – (Educator puericultor)
 • CONCURS OCUPARE POST DIDACTIC: LICEUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC ”SFÂNTUL VASILE CEL MARE” BLAJ – (Învățător/institutor/Profesor pentru învățământul primar (în limba română)
 • CONCURS OCUPARE POST DIDACTIC: LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI – (Educație tehnologică; Limba și literatura română; Învățător/institutor/Profesor pentru învățământul primar)
 • CONCURS OCUPARE POST DIDACTIC: LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ”FLORIN FLEȘERIU” SEBEȘ – (Educație fizică și sport)
 • CONCURS OCUPARE POST DIDACTIC: GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 AIUD – (Educator puericultor)
 • CONCURS OCUPARE POST DIDACTIC: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SINGIDAVA” CUGIR – (Educator puericultor)
 • CONCURS OCUPARE POST DIDACTIC: LICEUL TEHNOLOGIC ”TIMOTEI CIPARIU” BLAJ – (Pregătire instruire practică – Mecanică; Profesor psigopedagogie specială pentru o catedră de educație specială)
 • CONCURS OCUPARE POST DIDACTIC: ASOCIERE TEMPORARĂ – LICEUL TEHNOLOGIC ”ȚARA MOȚILOR” ALBAC + ȘCOALA GIMNAZIALĂ VADU MOȚILOR – (Fizică-Chimie)
 • CONCURS OCUPARE POST DIDACTIC: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR – (Limba germană; Educator puericultor)
 • CONCURS OCUPARE POST DIDACTIC: LICEUL TEORETIC ”PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ – (Educație plastică/Educație vizuală)
 • CONCURS OCUPARE POST DIDACTIC: PALATUL COPIILOR ALBA IULIA – CLUBUL COPIILOR CUGIR – (Carting)
 • CONCURS OCUPARE POST DIDACTIC: LICEUL DE ARTE ”REGINA MARIA ” ALBA IULIA (Muzică instrumentală – violoncel)
 • CONCURS OCUPARE POST DIDACTIC: LICEUL TEHNOLOGIC ”ALEXANDRU BORZA” CIUMBRUD (Agricultură – Module de specialitate)
 • CONCURS OCUPARE POST DIDACTIC: ȘCOALA GIMNAZIALĂ OHABA (Limba și literatura română)
 • CONCURS OCUPARE POST DIDACTIC: ȘCOALA GIMNAZIALĂ OHABA (Matematică)
 • CONCURS OCUPARE POST DIDACTIC: LICEUL ”CORNELIU MEDREA” ZLATNA (Fizică)
 • CONCURS OCUPARE POST DIDACTIC: ȘCOLA GIMNAZIALĂ ”AXENTE SEVER” AIUD (Profesor psihopedagog; Învățător itinerant și de sprijin/Institutor itinerant și de sprijin/Profesor itinerant și de sprijin)
 • CONCURS OCUPARE POST DIDACTIC: LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA (Pregătire sportivă de specialitate: BASCHET; Pregătire sportivă de specialitate: HALTERE)
 • CONCURS OCUPARE POST DIDACTIC: LICEUL TEHNOLOGIC DE TURISM ȘI ALIMENTAȚIE ARIEȘENI (Profesor documentarist)
 • CONCURS OCUPARE POST DIDACTIC: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAIL KOGĂLNICENU” SEBEȘ (Matematică)
 • CONCURS OCUPARE POST DIDACTIC: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SINGIDAVA” CUGIR (Educator-puericultor – Creșa ”Prichindel” Cugir)
 • CONCURS OCUPARE POST DIDACTIC: ASOCIERE TEMPORARĂ – ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘONA + ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TOMA COCIȘIU” BLAJ + ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SIMION LAZĂR” LUNCA MUREȘULUI (Educație fizică și sport – Limba maghiară)
  • ANUNȚ ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘONA
  • ANUNȚ ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TOMA COCIȘIU” BLAJ
  • ANUNȚ ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SIMION LAZĂR” LUNCA MUREȘULUI
  • REZULTATUL CONCURSULUI/TESTĂRII
 • CONCURS OCUPARE POST DIDACTIC: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘONA (Matematică – Limba maghiară)