PRETRANSFER 2021

 • LISTA CANDIDAȚILOR debutanți care au promovat DEFINITIVATUL-2021, pentru care s-au emis decizii de PRETRANSFER LA CERERE (nu mai trebuie să înregistreze cereri la ISJ Alba)
 • MODEL – CERERE emitere decizie PRETRANSFER pentru debutanţi, după obținerea DEFINITIVATULUI – sesiunea 2021
 • SOLICITARE RADIERE POSTURI – Școala Gimnazială Mihail Kogălniceanu Sebeș (coduri: 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840)
 • GRAFICUL ședinței de repartizare -26.04.2021- PRETRANSFER LA CERERE
 • PUNCTAJELE FINALE ALE CANDIDAŢILOR – EVALUARE ISJ ALBA – PRETRANSFER LA CERERE – SESIUNEA 2021 (Ver. 19.04.2021 – după soluționarea contestațiilor)
 • LISTA POSTURILOR DIDACTICE NEOCUPATE 2021-2022 – Ver. 08.04.2021
 • Programul înregistrării dosarelor de pretransfer – sesiunea 2021
 • ADRESA ISJ Alba nr. 394/25.01.2021 – organizarea etapei de pretransfer / schimb de posturi / modificare repartizaresesiunea 2021
 • MACHETA ISJ Alba – AB_PRETRANSFER-2021.xlsx – comunicare acorduri la ISJ Alba
 • Model ADRESA – solicitare avizare CONDIȚII SPECIFICE de ocupare a posturilor – 2021
 • Model ADEVERINTA STATUT POST care se poate elibera prin pretransfer – 2021
 • Model – RAPORT_COMISIE_MOBILITATE_PRE_2021.docx
 • Model – ACORD_DIRECTOR_PRE_2021.docx
 • Model – INSTIINTARE_ISJ_ACORD_PRE_2021.docx
 • Cerere Tip – adresată directorului – solicitare acord de principiu pentru pretransfer consimțit 2021
 • Cerere Tip – adresată inspectorului școlar general – pretransfer 2021
 • Cerere Tip – adresată inspectorului școlar general – schimb de posturi 2021
 • Cerere Tip – pretransfer la cerere în condițiile epidemiologice SARS CoV2 – 2021