MOBILITATE 2021

  • CONCURS ÎN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT – 2021-2022
  • TRANSFERDETAȘAȚI PENTRU RESTRÂNGERE 2021
  • MODIFICARE CONTRACT PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI – 2021
  • DETAŞARE ÎN INTERESUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI – 2021
  • GRAFICUL activităților de mobilitate a personalului didactic – 2021; Versiunea 02 – Actualizare conform OME 3165/21.01.2021
  • CALENDARUL etapelor de mobilitate 2021 (Anexa nr. 19 la Metodologie, modificată prin OME 3165/21.01.2021)
  • ORDINEA de prioritate a etapelor de mobilitate a personalului didactic pentru anul şcolar 2021-2022
  • OME_3165/21.01.2021 – privind modificarea Metodologiei – cadru de mobilitate, aprobată prin OMEC nr. 5991/11.11.2020
  • METODOLOGIE-CADRU privind mobilitatea personalului didactic de predare în anul şcolar 2021-2022, aprobată prin OMEC nr. 5991/11.11.2020
  • STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2021-2022 (OME NR. 3243/5.02.2021)