CONSORȚII ȘCOLARE 2021

  • PROCEDURA OPERAȚIONALĂ SPECIFICĂ PO2_09 NR. 173 /RU/ 04.01.2021 – CONSTITUIREA CONSORŢIILOR ŞCOLARE
  • ADRESA ISJ ALBA NR. 01/04.01.2021 – Organizarea şi funcţionarea consorţiilor şcolare 2021-2022
  • MACHETA ALBA_CONSORTII_2021-2022.xlsx
  • OMECTS_5488_REGULAMENT-CONSORTII_2011.doc