RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE 2021

 • ORDINEA soluționării în ședința de repartizare din 25.03.2021, ora 11.00 a restrângerilor de activitate.
 • PUNCTAJELE candidaților înscriși pentru etapa de soluționare a restrângerilor de activitate
 • ANUNȚ: desfășurarea probelor orale și a ședinței de repartizare în condițiile prelungirii stării de alertă.
 • ANUNȚ: Înregistrarea dosarelor și organizarea ședinței de repartizare pentru RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE – 2021
 • LISTA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE ŞI REZERVATE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021-2022 Ver. 04.03.2021
  • LISTA TITULARILOR AFLAȚI ÎN RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE 2021-2022
  • CONDITII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE – 2021-2022
  • Cerere tip adresată ISJ în condițiile impuse de situația epidemiologică SARS CoV2CERERE_TRA_ISJ_2020_SARS_CoV_2.pdf
  • Adeverință cu statutul postului aflat în restrângere de activitate – ADEVERINTA_STATUT_POST_2021.docx
 • FIȘA DE EVALUARE 2021 – pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele de mobilitate 2021-2022
 • Adresa ISJ Alba nr. 146/M/22.01.2021 SOLUȚIONAREA RESTRÂNGERILOR DE ACTIVITATE – sesiunea 2021 (Versiune actualizată conform OME nr. 3165/21.01.2021)
 • Cerere tip adresată ISJ pentru soluționare restrângere de activitate – CERERE_TRA_ISJ_2021.pdf
 • Cerere tip adresată ISJ în condiţiile impuse de situaţia epidemiologică SARS CoV2CERERE_TRA_ISJ_2020_SARS_CoV_2.pdf
 • Cerere tip adresată directorului unității pentru obținerea acordului de transfer consimțit între unități – CERERE_TRA_ACORD_DIR_2021.pdf
 • Cerere tip de detașare în interesul învățământului pentru nesoluționarea restrângerii de activitate – CERERE_DINR_2021.pdf
 • Adeverință cu statutul postului aflat în restrângere de activitate – ADEVERINTA_STATUT_POST_2021.docx
 • Model de adresă pentru comunicarea către ISJ Alba a condițiilor specifice de ocupare a posturilor didactice – TRA_CONDITII_SPECIFICE_2021.docx
 • Raport al Comisiei de mobilitate din unitatea de învățământ – RAPORT_COMISIE_MOBILITATE_TRA_2021.docx
 • Acord / acord de principiu pentru transfer consimțit emis de directorul unității de învățământ – ACORD_DIRECTOR_TRA_2021.docx
 • Adresă prin care ISJ Alba este înștiințat asupra acordurilor de transfer consimțit emise – INSTIINTARE_ISJ_TRA_2021.docx