MODIFICARE CONTRACT DVP – 2021

  • LISTA CANDIDAȚILOR pentru care au fost emise decizii de modificare a contractului pe durata viabilității postului, după obținerea definitivatului – sesiunea 2021 (nu mai trebuie să formuleze cereri la ISJ Alba)
  • MODEL – CERERE emitere decizie DVP Art.93^1 pentru debutanţi, după obținerea DEFINITIVATULUI – sesiunea 2021
  • LISTA PROPUNERILOR DE MODIFICARE A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ PE PERIOADA VIABILITĂȚII POSTULUI DIDACTC – ART.93-1 – validată în CA al ISJ Alba – 08.04.2021
  • LISTA POSTURILOR DIDACTICE NEOCUPATE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022 – Ver. 30.03.2021
  • Adresa ISJ Alba nr. 195/13.01.2021 – ref. Modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, în condițiile art. 931 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 01.09.2021
    • CADRUL JURIDIC – art. 51-53 din Metodologia-cadru (OMEC nr. 5991/11.11.2020*)