CONCURS JUDEȚEAN 2021

  • REPARTIZAREA ÎN SĂLI A CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA CONCURSUL/TESTAREA LA NIVEL JUDEŢEAN – 06.09.2021
  • ANUNT – Concurs / Testare la nivel județean – 2021
    • CERERE TIP – pentru candidații care au înregistrat dosar în perioada 11-17 mai 2021 pentru Concursul național
    • CERERE TIP – pentru candidații care nu au înregistrat dosar de înscriere la Concursul național în perioada 11-17 mai 2021
    • FIȘA DE ÎNSCRIERE – CONCURS 2021
  • METODOLOGIA de concurs – extras din Metodologie – cadru pentru mobilitatea personalului didactic de predare în anul școlar 2021-2022