PRELUNGIRE CONTRACT 2021 (COS7DEF-ART.63)

  • LISTA cadrelor didactice pentru care s-a aprobat prelungirea contractului individual de muncă în anul școlar 2021-2022, conform prevederilor art. 63 din OMEC nr. 5991/11.11.2020 (la data de 20.08.2021)
  • DECIZII ART.63 – Candidați care au promovat examenul național de definitivat – sesiunea 2021
  • DECIZII ART.63 – Lista candidaților pentru care au fost emise decizii de prelungire a CIM, art.63 – (candidați cu definitivat, pentru care au existat posturi disponibile la data de 07.05.2021)
  • MODEL – CERERE emitere decizie prelungire contract Art.63, pentru debutanți, după obținerea DEFINITIVATULUI – sesiunea 2021
  • SOLUŢIONAREA PROPUNERILOR DE PRELUNGIRE A CONTRACTULUI PENTRU 2021-2022 – ART.63 – COS7DEF (Document în lucru)
  • PROGRAM – înregistrare dosare candidați art.63 (COS7DEF)
  • Adresa ISJ Alba nr. 718/02.02.2021 – privind CONTINUITATEA LA SUPLINIRE – art.63 – (minim7minimDEF)
  • Macheta ISJ Alba – AB_CONTINUITATE_MIN7_MINDEF_2021.xlsx
  • Cerere tip – continuitate la suplinire – art.63 – adresată directorului
  • Cerere tip – continuitate la suplinire – art.63 – adresată inspectorului școlar general