CONCURS NAŢIONAL 2021

 • REZULTATE FINALE – Concurs național de ocupare a posturilor didactice – sesiunea 2021 (Ordonare după disciplina de concurs / nota la proba scrisă)
 • REZULTATE FINALEConcurs național – sesiunea 2021 (versiune xlsx)
  • Candidați care au susținut proba scrisă în alt județ cu opțiuni de repartizare și în județul Alba
  • Candidați care au susținut proba scrisă în alt județ cu opțiuni de repartizare și în județul Alba (versiune xlsx)
  • PROCEDURA – vizualizare de către candidați a lucrărilor scrise
 • LISTA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI ÎN JUDEȚUL ALBA care au optat pentru participare la ședința de repartizare şi în ALT JUDEȚ
 • REZULTATELE PROBEI SCRISE A CONCURSULUI NAŢIONAL – candidaţi care au susţinut proba scrisă în judeţul Alba. (27.07.2021 – Rezultate iniţiale – înainte de contestaţii)
 • GRAFICUL ședințelor de repartizare / ocupare a posturilor didactice – sesiunea 2021 (extras din Metodologie – OMEC nr.5991/11.11.2020)
 • Centrul de concurs nr.1 – Colegiul Național Horea, Cloșca și Crișan Alba Iulia – repartizarea în săli a candidaților pentru proba scrisă din 21.07.2021
 • Centrul de concurs nr.2 – Colegiul Tehnic Apulum Alba Iulia – repartizarea în săli a candidaților pentru proba scrisă din 21.07.2021
  • ANEXA 3 – INSTRUCȚIUNI CANDIDAȚI (proba scrisă din 21.07.2021)
  • ANEXA 10 – PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE – concurs național – sesiunea 2021
 • INFORMAȚII – PROBA SCRISĂ – Concursul național pentru ocuparea posturilor didactice – sesiunea 2021
  • PROCEDURA ME nr. 30191/23.06.2021 – desfășurarea probei scrise din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice – sesiunea 2021
 • ANUNȚVALIDAREA FIȘELOR DE CONCURS (13-16 iulie 2021)
 • ANUNȚ – în atenția candidaților absolvenți ai ciclului I de licență cu specializarea Sport și Performanță Motrică
  • Programa pentru Educație fizică și sport – Antrenori
  • Extras din Centralizator Educație fizică și sport – Antrenori
 • REZULTATE FINALE – PROBA ORALĂ pentru limba în care se face predarea – Concursul național de ocupare a posturilor didactice – sesiunea 2021
 • REZULTATELE PROBEI ORALE PENTRU LIMBA DE PREDARE (27.05.2021) – din cadrul Concursului Național – sesiunea 2021
  • Anunț – reprogramare PROBA ORALĂ pentru limba de predare
 • LISTA CANDIDAȚILOR – CONCURS NAȚIONAL 2021 – FIȘE DE ÎNSCRIERE (candidați admiși pentru participarea la proba scrisă a concursului)
 • ANGAJAȚI PE DURATA DE VIABILITATE A POSTULUI (candidați care participă la proba scrisă a concursului național – sesiunea 2021)
 • ANUNȚ – suspendarea susținerii inspecțiilor speciale la clasă și a probelor practice pe perioada stării de alertă – concurs național – sesiunea 2021
 • GRAFICUL PROBELOR ORALE PENTRU LIMBA DE PREDARE – concurs național – sesiunea 2021.
 • FIȘE OCUPĂRI – LISTA CANDIDAȚILOR care nu participă la proba scrisă a concursului național – sesiunea 2021
 • PUNCTAJELE CANDIDAȚILOR care au solicitat DETAȘARE LA CERERE prin concurs specific – sesiunea 2021
 • VALIDAREA FIȘELOR DE ÎNSCRIERE – precizări – program – grafic – Concursul național de ocupare a posturilor didactice – sesiunea 2021
 • Adresa ISJ Alba nr. 2400/05.05.2021 – PRECIZĂRI pentru înscrierea candidaților – Concursul național de ocupare a posturilor didactice – sesiunea 2021
  • Adresa ISJ Alba nr. 2401/05.05.2021 – CENTRELE DE ÎNSCRIERE – discipline asociate
  • Adresa ISJ Alba nr. 2402/05.05.2021 – INFORMAȚII pentru înscrierea online a candidaților
 • CALENDARUL CONCURSULUI NAŢIONAL – SESIUNEA 2021
 • ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI NAŢIONAL – extras din Metodologie – OMEC nr. 5991/11.11.2020
 • CERERE TIP – înscriere la Concursul național de ocupare a posturilor didactice – sesiunea 2021
  • MODEL COPERTĂ DOSAR DE ÎNSCRIERE – 2021
  • DECLARAȚIE – compatibilitate funcție didactică – pentru înscriere la Concursul național – sesiunea 2021
  • Adeverință STATUT POST (model) – pentru candidații angajați pe durata viabilității postului
  • CERERE_TIP – actualizare dosar de înscriere la Concursul național, depus în județul Alba în ultimii 3 ani: 2020, 2019, 2018
  • DOCUMENTE – actualizare dosar de înscriere la Concursul național, depus în județul Alba în ultimii 3 ani: 2020, 2019, 2018
  • CERERE TIP – înscriere la Centrele de înscriere pentru prelungirea contractului individual de muncă în 2021-2022 – Art.63 și Art.87
  • CERERE TIP – înscriere pentru DETAȘARE LA CERERE prin concurs specific (punctaj) – sesiunea 2021
  • CERERE TIP – înscriere pentru angajare pe baza rezultatelor la concursul național din anii: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 (minimum 7.00)
  • CERERE TIP – înscriere pentru angajare pe baza rezultatelor la concursul național din anii: 2020, 2019, 2018 (minimum 5.00)
 • PROGRAMELE VALABILE pentru concursul național de ocupare a posturilor didactice – sesiunea 2021
 • CENTRALIZATOR – 2021 – Ordin MEC nr. 3229/02.02.2021
  • ANEXECentralizator – 2021
   • 1_Centralizator 2021_cultura_generala_1
   • 2_Centralizator 2021_cultura generala_2
   • 3_Centralizator 2021_cultura generala_3
   • 4_Centralizator 2021_cultura generala_4
   • 5_Centralizator 2021_cultura generala_5
   • 6_Centralizator 2021_invatamant_special
   • 7_Centralizator 2021_discipline tehnologice
   • 8_Centralizator 2021_instuire practica
   • 9_Centralizator 2021_palate si cluburi_1
   • 10_Centralizator 2021_palate si cluburi_2

Completare CENTRALIZATOR