PROIECT DE ÎNCADRARE 2021-2022

 • ANUNŢ – convocarea şi participarea directorilor la analiza Proiectului de încadrare a unităţii în Comisia judeţeană de mobilitate Alba
 • ADRESA ISJ ALBA NR. 370/22.01.2021PROIECTUL DE ÎNCADRARE a unității de învățământ, pentru anul școlar 2021-2022 (Ver. 2 – Actualizare conform OME nr. 3165/21.01.2021)
  • Adresa ME nr. 503/DGIP/22.01.2021_SIIIR.pdf – introducere date formaţiuni: Palatul copiilor / Cluburi sportive / Centrul de excelenţă
   • Ghid actualizare date directori în aplicaţia SIIIR – SIIIR_Completare date directori si directori adjuncti.pdf
    • Comunicat de presa Ministerul Educaţiei – Efective-eleci-clase
 • MACHETA ISJ ALBA – AB_INCADRARE_TIT_DEB_DVP_2021.xlsx
 • MODEL Cerere_incadrare_titular_2021-2022.docx – TITULARI
 • MODEL Cerere_incadrare_debutanti_art_21-4_6_2021-2022.docx – DEBUTANȚI
 • MODEL Cerere_incadrare_angajati_DVP_art_93_1_2021-2022.docx – DURATA VIABILITATE POST
 • MODEL Cerere_MENTINERE_DCC387_TIT_FEMEI_2021.docx – până la 65 de ani
 • MODEL Cerere_MENTINERE_TIT_2021.docx – peste 65 de ani
 • MODEL DECIZIE EMISĂ DE DIRECTOR – DEC_INC_TIT_DEB_DVP_2021-2022.docx
 • MODEL Cerere_reducere_norma_2_ore_titular_2021-2022.docx