Ședințele de repartizare – 8-9 septembrie 2021

  • GRAFICUL ȘEDINȚELOR DE REPARTIZARE – 8-9 septembrie 2021
    • PRECIZARI – desfăşurarea şedinţelor de repartizare/ocupare a posturilor din perioada 8-9 septembrie 2021
      • Anexa nr.18 la Metodologia-cadru (OMEC nr. 5991/11.11.2020)