PENSIONARE – MENȚINERE TITULARI 2021

 • SITUAȚIA SOLUȚIONĂRII CERERILOR DE MENȚINERE ÎN ACTIVITATE CA TITULARI, PESTE VÂRSTA DE PENSIONARE, ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022
 • PROCEDURA ISJ ALBA NR. 175/1 /RU/ 22.01.2021 – PO3.13.PENSIONARE-MENTINERE_2021.docx (Actualizare conform OME nr. 3165/21.01.2021)
 • ADRESA ISJ ALBA NR. 375/22.01.2021- Adresa MENTINERE_TITULARI_2021.docx (Actualizare conform OME nr. 3165/21.01.2021)
 • Precizări MEC în legătură cu menţinerea ca titulare până la vârsta de 65 de ani (personal didactic de predare de gen feminin) -Adresa MEC nr. 6/IS/13.01.2021
 • ARHIVA AB_PENSII_2021.zip
 • ARHIVA AB_REDUCERE_2021-2022.zip
 • MACHETA AB_MENTINERE_PENSIONARI_2021.xlsx
 • MODEL – Cerere_MENTINERE_DCC387_TIT_FEMEI_2021.docx (până la 65 de ani)
 • MODEL – Cerere_MENTINERE_TIT_2021.docx (între 65 și 68 de ani)
 • MODEL – Acord_MENTINERE_TIT_2021.docx emis de unitatea de învățământ
 • MODEL – Instiintare_ISJ_MENTINERE_TIT_2021.docx