RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE

SOLUȚIONAREA RESTRÂNGERILOR DE ACTIVITATE – ședința de repartizare din data de 27.05.2020

ANUNŢ – informaţii pentru candidaţii care participă la şedinţa de repartizare din data de 27.05.2020

GRAFICUL ȘEDINȚEI DE REPARTIZARE (soluționarea restrângerilor de activitate) – 27 mai 2020

ANUNŢ – Reluarea etapei de soluţionare a restrângerilor de activitate

PUNCTAJELE candidaţilor înscrişi pentru soluţionarea restrângerilor de activitate – sesiunea 2020 (evaluare ISJ Alba)

PRECIZĂRI privind soluţionarea restrîngerilor de activitate – sesiunea 2020

ANUNT SUSPENDARE SEDINTA DE REPARTIZARE pentru solutionarea restrangerilor de activitate – sesiunea 2020

ANUNT – inregistrarea dosarelor candidatilor si organizarea sedintei de repartizare pentru solutionarea restrangerilor de activitate – 2020

LISTA personalului didactic nominalizat pentru restrangere de activitate – 2020

ADRESA ISJ ALBA nr. 50/08.01.2020 – referitoare la stabilirea si solutionarea restrangerilor de activitate 2020-2021

  • APLICATIA ISJ ALBA AB_RESTRANGERE-2020.mdb – privind solutionarea restrangerilor de activitate 2020-2021
  • APLICATIA ISJ ALBA AB_REDUCERE_2020-2021.mdb – pentru comunicarea reducerilor de activitate 2020-2021
  • MODEL COMUNICARE la ISJ Alba a situatiei acordurilor pentru transfer consimtit emise de director 2020-2021
  • MODEL ACORD pentru transfer consimtit, emis de director 2020-2021
  • MODEL RAPORT al comisiei de mobilitate constituite la nivelul unitatii
  • MODEL ADEVERINTA referitoare la statutul postului ocupat de titularul aflat in reducere de activitate 2020-2021
  • MODEL ADRESA pentru comunicarea conditiilor specifice de ocupare a posturilor didactice in cadrul etapei de transfer consimtit 2020
  • CERERE TIP adresata directorului pentru emiterea acordului de transfer consimtit – 2020-2021
  • CERERE TIP adresata inspectorului general pentru solutionarea restrangerii prin transfer – 2020
  • CERERE TIP adresata inspectorului general – detasare in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate – 2020