PRETRANSFER LA CERERE

 • CERERE-TIP – solicitare emitere decizie de pretransfer– candidaţi care au promovat examenul naţional de definitivat – sesiunea 2020 (cererile se înregistrează la ISJ Alba în perioada: 25-27 august 2020)
 • LISTA CANDIDAȚILOR PRETRANSFERAȚI LA CERERE – 11.06.2020
  • LISTA CANDIDAȚILOR care au făcut schimb de posturi prin consimțământ – 11.06.2020
  • LISTA CANDIDAȚILOR – completare normă didactică, perioadă nedeterminată – 11.06.2020
 • LISTA POSTURILOR OCUPATE în cadrul şedinţei de pretransfer din data de 11 iunie 2020
 • ANUNȚ – ȘEDINȚA DE REPARTIZARE – PRETRANSFER LA CERERE – 2020
 • GRAFICUL ȘEDINȚEI DE REPARTIZARE – PRETRANSFER LA CERERE – 2020
 • PROGRAMUL înregistrării dosarelor de pretransfer la ISJ Alba
 • CALENDAR PRETRANSFER LA CERERE – sesiunea 2020
 • PRECIZĂRI referitoare la etapa de pretransfer – sesiunea 2020
  • CERERE TIP PRETRANSFER 2020 (pe baza cereri se întocmește dosarul de pretransfer la cerere)
  • FISA DE EVALUARE a activității profesionale, didactice si științifice a candidaților participanți la etapele de mobilitate a personalului didactic – sesiunea 2020
 • ADRESA ISJ ALBA nr. 349/20.01.2020 – referitoare la etapa de pretransfer / schimb de posturi / modificarea repartizarii pe durata de viabilitate a postului – sesiunea 2020
  • MACHETA ISJ ALBA – comunicarea acordurilor de principiu / refuzurilor motivate emise de unitatea de invatamant (se completează numai pentru personalul didactic angajat pe durata de viabilitate a postului care solicită modificarea repartizării)
  • CERERE TIP – adresata directorului; solicitare acord de principiu pentru modificarea repartizării personalului angajat pe durata viabilităţii postului cu norma incompletă
  • CERERE TIP – adresata inspectorului scolar general; solicitare schimb de posturi prin pretransfer / modificare repartizare
  • CERERE TIP ISJ ALBA – adresata inspectorului scolar general; solicitare pretransfer la cerere / modificare repartizare
  • MODEL – RAPORT al comisiei de mobilitate din unitatea de invatamant (numai pentru angajaţii pe durata de viabilitate a postului)
 • MODEL – ADEVERINTA referitoare la statutul postului didactic pentru anul scolar 2020-2021
  • MODEL – ACORD de principiu / refuz motivat emis de catre director (numai pentru angajaţii pe durata de viabilitate a postului)
  • MODEL – INSTIINTARE ISJ asupra acordurilor de principiu / refuzurilor motivate emise de director (numai pentru angajaţii pe durata de viabilitate a postului)