Modificare contract individual de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată

  • Adresa ISJ ALBA nr. 4623/03.08.2020 privind calendarul emiterii deciziilor de modificare a contractului individual de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată pentru candidații care au promovat examenul național – definitivat 2020.