Continuitate – Art. 61

  • CERERE-TIP – solicitare emitere decizie de continuitate la suplinire – Art. 61 – candidaţi care au promovat examenul naţional de definitivat – sesiunea 2020 (cererile se înregistrează la ISJ Alba în perioada: 25-27 august 2020)
  • LISTA CANDIDAȚILOR pentru care s-a aprobat prelungirea contractului individual de muncă în anul școlar 2020-2021, conform prevederilor Art. 61 din Metodologie (OMEC nr. 5259/12.11.2019, cu modificările și completările ulterioare)
  • LISTA POSTURILOR ocupate de candidaţi conform prevederilor art.61 – prelungirea contractului individual de muncă în anul 2020-2021 (se emit decizii numai pentru candidaţii care au obţinut definitivarea în învăţământ)

ANUNT – primire/actualizare dosare pentru continuitate 2020-2021 (Art.61 – COS7DEF)

ADRESA ISJ ALBA – CONTINUITATE MIN 7 DEF – actualizare conform OMEC nr. 4302/21.05.2020

CALENDARUL ETAPEI – actualizat conform OMEC nr. 4302/21.05.2020

MACHETA AB_CONTINUITATE_MIN7_MINDEF_2020.xlsx pentru comunicarea situatiei ACORDURILOR DE PRINCIPIU emise pentru prelungirea contractului individual de munca in 2020-2021 (Art. 61 – COS_MIN7DEF)

  • CEREREA TIP adresata directorului, pentru obtinerea acordului de principiu pentru prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in 2020-2021 (Art. 61 – COS_MIN7DEF)
  • CEREREA TIP adresata inspectorului scolar general, pentru prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in 2020-2021 (Art. 61 – COS_MIN7DEF)
  • ADEVERINTA-model privind structura catedrei/statutul postului solicitat pentru continuitate in anul scolar 2020-2021
  • RAPORT-model Raportul comisiei de mobilitate din unitate privind propunerile de solutionare a cererilor de prelungire a duratei contractului individual de munca 2020-2021 (Art. 61 – COS_MIN7DEF)
  • Model de ACORD de principiu privind solutionarea cererilor de prelungire a duratei contractului individual de munca in 2020-2021 (Art. 61 – COS_MIN7DEF)
  • Model de ADRESA de instiintare a ISJ Alba cu privire la solutionarea in CA al unitatii a cererilor de prelungire a duratei contractului individual de munca in 2020-2021 (Art. 61 – COS_MIN7DEF)