Concursul național 2020

 • REZULTATELE FINALE – proba scrisă a concursului național – sesiunea 2020
  • CERERE-TIP – solicitare participare la ședința de repartizare în alt județ, diferit de cel în care a fost susținută proba scrisă – 29.07.2020
  • INSTIINŢARE-TIP participarea la ședințele de repartizare în alt județ, diferit de cel în care a fost susținută proba scrisă – 29.07.2020
 • Adresa MEC nr. 33134/06.08.2020 – repartizarea candidaților în alt județ.
 • ANUNŢ – afişare rezultate, contestaţii, şedinţe de repartizare – Concurs naţional – 2020
  • MODEL – CONTESTAȚIE – Concurs național 2020
 • C2 – COLEGIUL TEHNIC APULUM ALBA IULIA – repartizarea în săli a candidaților (proba scrisă – 29.07.2020)
  • INSTRUCŢIUNI pentru candidaţii care susţin proba scrisă la Centrul de concurs nr.2
   • Anexa 3 – Procedura MEC nr. 32.446/24.07.2020 – sigilarea, securizarea și predarea lucrărilor scrise – C2
 • Anunț – modificare oră începere probă scrisă – concurs național – 29.07.2020
 • PROCEDURA MEC nr. 32446/24.07.2020 – organizarea și desfășurarea probei scrise – Concurs național de ocupare a posturilor didactice – sesiunea 2020 (PROCEDURĂ REVIZUITĂ)
 • ARONDAREA disciplinelor de concurs la CENTRELE în care se desfășoară proba scrisă în data de 29.07.2020
 • LISTA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI PENTRU PROBA SCRISĂ A CONCURSULUI NAȚIONAL – sesiunea 2020 (dosare depuse în perioada 9-16 iulie 2020) [Actualizare: 22.07.2020]
 • LISTA CANDIDAȚILOR CARE SOLICITĂ REPARTIZARE ÎN BAZA REZULTATELOR DIN ANII 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (dosare depuse în perioada 9-16 iulie 2020) – Actualizare: 22.07.2020
  • LISTA CANDIDAȚILOR CARE S-AU ÎNSCRIS ÎN PERIOADA 9-16 iulie 2020 PENTRU DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC (punctaj)
  • LISTA CANDIDAŢILOR ANGAJAŢI PE PERIOADA VIABILITĂŢII POSTULUI – înscrişi pentru participare la concursul naţional – sesiunea 2020
 • LISTA CANDIDAȚILOR CARE SUSȚIN PROBĂ ORALĂ PENTRU LIMBA DE PREDARE – concurs național – sesiunea 2020
  • REZULTATE – PROBA ORALA pentru limba în care se face predarea

VERIFICARE – datele de înscriere la concursul național – perioada 17 – 22 iulie 2020

GRAFICUL etapelor de mobilitate 2020-2021, versiunea III, după 06.07.2020

 • Model CERERE TIP și FISA DE ÎNSCRIERE – Concursul național de ocupare a posturilor didactice – sesiunea 2020
 • ANUNŢ – informaţii pentru candidaţii la Concursul naţional de ocupare a posturilor didactice – sesiunea 2020
 • ARONDAREA candidaților la centrele de înscriere – concursul național de ocupare a posturilor didactice, sesiunea 2020
 • CALENDARUL CONCURSULUI NAŢIONAL – sesiunea 2020
 • CALENDAR MOBILITATE ACTUALIZAT – 6 iulie 2020 (Anexa nr.19 modificată)
 • PRECIZĂRIînregistrarea dosarelor de înscriere la Concursul naţional de ocupare a posturilor didactice – sesiunea 2020
 • Coperta dosarului de înscriere – concurs național 2020
 • ANUNȚ – referitor la înscrierea online a candidaților pentru concursul național de ocupare a posturilor didactice – sesiunea 2020
 • Documente necesare – se anexează la dosarul de înscriere pentru proba scrisă a concursului naţional – sesiunea 2020
  • Adeverinţă (model) – eliberată de unitatea de învăţământ – statutul postului pe care candidatul este angajat pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei
 • ANUNT – în atenţia candidaţilor care au depus dosare de înscriere în ultimii 3 ani
  • Cerere tip – solicitare actualizare dosar de înscriere
 • Cerere tip – înscriere la concursul național de ocupare a posturilor didactice, sesiunea 2020;
  • Cerere-tip – candidați care solicită post pe baza notelor obținute la concursurile naționale din anii 2019, 2018, 2017;
  • Cerere-tip – candidați care solicită post pe baza notelor obținute la concursurile naționale din anii 2016, 2015, 2014;
  • Cerere-tip – candidați care solicită detașare la cerere prin concurs specific (punctaj), sesiunea 2020;
 • Cerere-tip – candidați care solicită prelungirea duratei contractului individual de muncă în anul școlar 2020-2021 (continuitate la suplinire, conform art. 61 și art. 85 din Metodologie).
 • Modele de subiecte pentru proba scrisă a concursului naţional de ocupare a posturilor didactice
 • Ordonanța de urgență nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ