Concursul județean 2020

  • PRECIZĂRI – probele orale, proba scrisă – concursul/testarea la nivel judeţean
    • REPARTIZAREA ÎN SĂLI A CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL JUDEŢEAN – SESIUNEA 2020
    • REPARTIZAREA ÎN SĂLI A CANDIDAŢILOR LA TESTAREA JUDEŢEANĂ – SESIUNEA 2020

ANUNȚ – organizare concurs județean de ocupare a posturilor didactice – sesiunea 2020.

ANUNŢ – organizarea probei scrise în cadrul concursului judeţean: organizarea probei scrise şi a interviului în cadrul testării organizate la nivel judeţean

FORMULAR TIP DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL JUDEȚEAN – pentru candidații care au înregistrat dosare la Concursul național din iulie 2020

Cerere tip – înscriere la concursul județean de ocupare a posturilor didactice, sesiunea 2020

CALENDARUL mobilității personalului didactic Anexa nr.19 (modificată) – 6 iulie 2020