Modele cereri 2023-2024

 • Cerere completare norma 2023-2024
 • Cerere detasare in interesul invatamantului pentru restrangere nesolutionata 2023-2024 
 • Cerere transfer, pretransfer consimtit sau la cerere, modif rep pe perioada viab postului 2023-2024
 • Cerere acord transfer, pretransfer, modif repartizare viabilitate post 2023-2024
 • Cerere de repartizare pe durata de viabilitate a postului 2023-2024
 • Cerere pretransfer prin schimb de post, modif rep viabilitatii prin schimb de post 2023-2024
 • Cerere prelungire contract individual de munca(continuitate) 2023-2024
 • Acord detasare in interesul invatamantului 2023-2024
 • Cerere de detasare la cerere prin concurs specific 2023-2024
 • Cerere inscriere concurs national, judetean, testare 2023-2024
 • Cerere anii anteriori 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 sau 2017 cu nota, media cel putin 7
 • Cerere repartizare suplinire in baza notelor din anii anteriori 2022, 2021 sau 2020
 • Cerere plata cu ora 2023-2024