BAZA DE DATE RESURSE UMANE 2023-2024

  • ADRESA ISJ ALBA – BAZA DE DATE RESURSE UMANE 2023-2024 (Fişele de personal)
    • APLICAŢIA AB_RU_2023-2024.accdb pentru FIŞELE DE PERSONAL 2023-2024
    • MACHETA AB_INCADRARE_TIT_DEB_DVP_2023-2024
    • MACHETA AB_PLAN_INCADRARE_2023-2024
    • MACHETA AB_SCHEMA ORARA_2023-2024
  • ORDIN Nr. 4165/24.07.2018pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea proiectului de încadrare,respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unităţile de învăţământ preuniversitar şi încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar