ȘEDINȚA de repartizare din 1 august 2022

  • LISTA CANDIDAȚI ANGAJAȚI PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUIrepartizați pe perioadă nedeterminată
  • LISTA CANDIDAȚI REPARTIZAȚIcadre didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată
  • PRECIZĂRI ședință de repartizare din 1 august 2022
  • GRAFICUL ședinței de repartizare din 1 august 2022
  • Candidați angajați pe durata viabilității postului care au obținut minimum nota 7.00 – Concurs național – sesiunea 2022