PLATA CU ORA

  • ANUNŢ – ÎNREGISTRAREA DOSARELOR PLATA CU ORA – OBŢINEREA AVIZULUI – ŞEDINŢE DE REPARTIZARE
  • ADRESA ISJ ALBA Nr. 3742/4/06.07.2020 – privind încadrarea în regim de plată cu ora – 2020-2021

PLATA CU ORA – modificări privind concursul de angajare în sistem plata cu ora – sesiunea 2020

  • CERERE TIP – încadrarea în regim de plată cu ora – 2020-2021
  • MACHETA ISJ ALBA (AB_PLATA_CU_ORA_2020.xlsx) – privind comunicarea avizului emis de director pentru încadrarea în regim de plată cu ora – 2020-2021

LEGISLAȚIE:

OMEN nr. 4165/2018 – Norme metodologice privind încadrarea în regim de plată cu ora

OMEN nr. 4827/2018 – Norme metodologice privind salarizarea în regim de plată cu ora

LEGEA-CADRU nr. 153/2017 – salarizarea personalului plătit din fonduri publice