DETAȘAREA 2020

  • LISTA CANDIDAȚILOR înscriși pentru detașare în primul an după titularizare, conform art. 84 alin. (13) – PUNCTAJE
  • ANUNŢ – detaşare la cerere în primul an după titularizare conform prevederilor art. 84 alin. 13
    • CERERE TIP – detaşare la cerere prin concurs specific (punctaj)
    • FIŞA DE EVALUARE – formular tipizat pentru calcularea punctajului în vederea detaşării la cerere prin concurs specific.

LISTA CANDIDAȚILOR care participă la ședința de repartizare din data de 24 august 2020DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC (punctaj)

LISTA CANDIDAŢILOR DETAȘAȚI ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 2020-2021 (18.08.2020)

CALENDARUL mobilităţii personalului didactic Anexa nr.19 (modificată) – 6 iulie 2020

ANUNȚ – Calendarul etapelor de detașare – modificat 06.07.2020

ANUNŢ – ÎNREGISTRAREA LA ISJ ALBA a dosarelor cu acordul-tip pentru detaşare în interesul învăţământului – sesiunea 2020

ACORD-tip – detașare în interesul învățământului 2020

Adeverinţă – statutul postului care se eliberează prin detaşare

Model adresă prin care unitatea primitoare solicită detaşarea în interesul învăţământului a unui titular

MACHETA AB_DI_2020.xlsx – pentru comunicarea situaţiei acordurilor de detaşare în interesul învăţământului – sesiunea 2020